• QQ空间
  • 收藏

清平乐·哀思

| 2020-06-08

思绪飞扬,青丝如志,微乎其微;仕途漫道,长歌吟啸。

不堪回首,醉月挑灯;一生清贫,拔歌如酒;长萧吹笙,独饮醇露。

西窗月下,月下睹思。

寻寻觅觅,朝朝暮暮,难眠梦乡。

独行暗巷,寒意瑟骨。

忧从中来,不可断绝;泪盈满襟,两袖轻抹。

昨夜梦会,与君畔行。

喜尽悲来,与君断离,即为破晓。

五更闻鸡,日升东山。

愚坐其屋,昏昏迷离。

长空踌躇,一人孤寂。

蓦然回首,不再阑珊。

细回碎忆,或深或浅;乏却余韵,耐人寻味。

2020-09-18
怀旧美文 回家的路
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2020-09-18
怀旧美文 未来有你,幸福仍在
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2020-09-18
怀旧美文 14岁的爱情
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2020-09-18
怀旧美文 校园安全需要呼唤新的理念
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2020-09-18
怀旧美文 繁花落尽春已逝
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2020-09-18
怀旧美文 落花一片惹人伤
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>