• QQ空间
  • 收藏

花开花落,遗剩多少梦中人

| 2021-02-03

花落在我心,残红倾城,岁月悠悠悲我心,故梦不堪回首中,愁雨溅落叶低头,思念对月夜。

梦中人,梦中人,哪儿寻!万水千山寻觅觅,涛海浮沉没了心,负了多少痴心汉。

命里有时终会有,哪里寻求飘渺仙,弄得魂颠魄消,终是幻。

梦醒来,梦醒来,虚虚实实,实实虚虚,忆相梦,遗剩多少梦中人,恨罢人世间。

2021-02-25
坚强美文 久违了警服
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2021-02-25
坚强美文 春风不是春天的承诺
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2021-02-25
坚强美文 乡愁
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2021-02-25
坚强美文 默默的心疼!你永远不懂
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2021-02-25
坚强美文 体验善良美好
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>
2021-02-25
坚强美文 画地为牢
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(function(){ if($("#audio... <详情>